Fijne zomer

De medewerkers van SIZTwente wensen alle mantelzorgers, vrijwilligers en (zorg)professionals een goede zomer.

SIZ Twente maakt deel uit van het programma ‘De Verschilmakers’ van het Oranje Fonds.

Eén op de vier mensen is mantelzorger. Als mantelzorger sta je klaar voor een ander die zorg nodig heeft. Zorgen voor een naaste geeft voldoening, maar kan ook stressvol en veeleisend zijn en heeft effect op de gezondheid van de mantelzorger. Daarom gaan we jonge vrijwilligers inzetten als verschilmakers in mantelzorgsituaties. Door inzet krijgen jongeren inzicht in de maatschappelijke probleem wat er is, de overbelasting van mantelzorgers. Doordat er jongeren aan een mantelzorgsituatie worden gekoppeld is er aandacht voor zowel een mantelzorger als een verzorgde.
We kijken erg uit naar de start van het project in het najaar van 2021!
Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Mantelzorgers in gemeente Borne zijn tussen de 44 miljoen en 60 miljoen euro waard

Uit onderzoek blijkt dat de waarde van alle uren mantelzorg per gemeente in de miljoenen loopt. Voor de gemeente Borne is dit minimaal 44 miljoen. Ook is berekend wat het kost als alle mantelzorgers in Borne hun werk neerleggen. Dan zou dat de gemeente 44 miljoen tot 60 miljoen euro kosten. Dit blijkt uit onderzoek van MantelzorgNL uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecorys.

In maart van dit jaar werden de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle mantelzorgers in Nederland becijferd. In totaal besteden zo’n 5 miljoen mantelzorgers in Nederland ongeveer 1,5 miljard uur aan mantelzorg. Opgeteld met de kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, vertegenwoordigt dit een waarde van zo’n 22 miljard euro. Deze landelijke cijfers zijn nu vertaald naar alle afzonderlijke gemeenten. De cijfers per gemeente zijn te raadplegen op: De maatschappelijke waarde van Mantelzorg

Mantelzorgcijfers in Borne
In de gemeente Borne zijn jaarlijks 6800 mantelzorgers actief, schat MantelzorgNL op basis van onderzoek. Samen besteden zij ruim 2,1 miljoen uur aan hun mantelzorgtaken. De waarde van die inzet wordt geraamd op tussen 20 miljoen en 32 miljoen euro per jaar. De mantelzorgers uit Borne maken daarnaast 2,4 miljoen euro aan kosten om de benodigde hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Daarbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld reiskosten.

In de papieren
Als mantelzorgers uit Borne er massaal mee zouden stoppen en de zorg overgenomen moet worden door zorgprofessionals, loopt dat flink in de papieren. Voor Borne schat Ecorys die kosten tussen de 44 miljoen en 60 miljoen euro per jaar. Terwijl Borne vanuit het Rijk bij benadering 200.000 euro krijgt voor het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers. Hiermee wordt inzichtelijk wat de verhouding is tussen de enorme waarde die mantelzorgers opleveren én het bedrag dat in mantelzorgers wordt geïnvesteerd.

Gemeentelijke tekorten
Gemeenten hebben de taak om hun mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te regelen zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Gemeenten krijgen daarvoor geld van het rijk. Dat budget is niet geoormerkt waardoor ze de verdeling van de budgetten binnen de Wmo zelf bepalen. Door gemeentelijke tekorten op het sociaal domein wordt in steeds meer gemeenten op mantelzorgondersteuning bezuinigd. Dat betekent dat er niet wordt uitgegeven wat er voor mantelzorg wordt ontvangen.

Voorkom bezuinigingen
Over negen maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politieke partijen worden door SIZ Twente opgeroepen om verdere bezuinigingen op mantelzorg te voorkomen of terug te draaien. Met deze cijfers hoopt SIZ Twente dat er meer inzicht komt dat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat je ook in mantelzorgers moet investeren om die onschatbare waarde overeind te houden.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
SIZ Twente, L. Herben en L. Brinkman, 085 – 773 1720