skip to Main Content
085 - 773 17 20 info@siztwente.nl

Wanneer ben je een jonge mantelzorger?

Veel mensen denken dat je een jonge mantelzorger bent als je de fysieke zorg over een gezinslid hebt. Maar het is veel meer dan dat.  Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-21 jaar die een familielid hebben met een ziekte, beperking, stoornis of verslaving. Zij kunnen zorgen voor, zich zorgen maken over of juist zorg moeten missen binnen de gezinssituatie. Het jonge mantelzorger zijn kost veel energie en kan dus de nodige zorgen met zich mee brengen. Zij kunnen dus wel een steuntje in de rug gebruiken! Dit is precies wat SIZ Twente biedt. Activiteiten waar kinderen lekker kunnen ontspannen,  andere jonge mantelzorgers kunnen ontmoeten  en waar oog is voor hoe het met ze gaat. Daarnaast bieden wij cursussen, individuele trajecten en kunnen we ervaringsmaatjes inzetten. Ons ondersteuningsaanbod is gericht op kinderen tussen de 4 en 21 jaar uit verschillende Twentse gemeenten.

Wil je mee doen of heb je ergens vragen over dan kun je contact met ons opnemen via jongemantelzorgers@siztwente.nl.

Ben je een professional of ouder en heb je vragen over ons aanbod of wil je graag dat we even met je meedenken? Neem dan ook gerust contact met ons op!

Onze visie

Wij willen…

  • laagdrempelig zijn;
  • mantelzorg niet (bij voorbaat) problematiseren;
  • zo vroeg en concreet mogelijke ondersteuning bieden;
  • jonge mantelzorgers, ouders en omgeving actief betrekken;
  • beroepskrachten toerusten & informeren om het onder-steuningsbereik van jonge mantelzorgers zo groot mogelijk te maken.

Onze werkwijze
Het geluk, de eigen kracht en het systeem zijn de drie kernbegrippen, die in onze werkwijze een belangrijke rol innemen. Door opzoek te gaan naar behoeften en wensen van de jonge mantelzorger (geluksgericht) kunnen er concrete acties en doelen geformuleerd worden waaraan de jonge mantelzorger samen met de consulent kan gaan werken. Belangrijk hierbij is dat de regie bij de jonge mantelzorger ligt en hij/zij actief opzoek gaat naar haalbare acties en doelen (eigen kracht). Tevens speelt het systeem een belangrijke rol in onze werkwijze. In zowel de cursussen als het individuele ondersteuningsaanbod wordt onderzocht hoe de omgeving bij kan dragen aan het welzijn van de jonge mantelzorger.

Wie kan deelnemen?

Alle jonge mantelzorgers in de leeftijd van 4 t/m 21 jaar uit ons werkgebied kunnen deelnemen aan onze activiteiten, voor zover: hij/zij zelf geen diagnose heeft ten aanzien van een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking of stoornis.

Aanmelden /doorverwijzen
Meer weten, een casus bespreken of een jonge mantelzorger bij ons aanmelden? Neem gerust eens contact met ons op! Wij denken graag mee.

Voorwaarden per gemeente met betrekking tot ons aanbod
Jonge mantelzorgers uit  Hengelo, Borne, Oldenzaal, Hof van Twente,  Tubbergen en Dinkelland kunnen kosteloos deelnemen aan onze (ontspanning)activiteiten.

Bij deelname aan onze cursussen en individuele ondersteuning kan het echter per gemeente verschillen of hier kosten aan verbonden zijn.

Dit heeft ermee te maken dat gemeenten zelf bepalen welke diensten zij van ons inkopen of niet.

Back To Top