Wat hebben professionals en mantelzorgers gemeen?

Mantelzorgers worden nog (te) vaak gezien als aanvulling op de professionals, terwijl mantelzorgers in veel gevallen beter weten wat hun naaste nodig heeft en zelf ook wel wat steun en aandacht kunnen gebruiken, niet als zorgverlener, maar als mens. Uit onderzoek van het cultureel planbureau blijkt dat mantelzorgers de zorg langer en beter kunnen volhouden wanneer er goed wordt samengewerkt met professionals.

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat mantelzorgers zich niet meer overbelast voelen in de zorgen voor hun naaste, goede samenwerking tussen formele en informele zorg past daarom helemaal in ons straatje! Omdat wij geloven in een samenleving waar we gezamenlijk zorg dragen voor onze naasten, delen wij graag onze kennis en kunde met professionals in zorg, welzijn, onderwijs en met bedrijven.

Dit ondersteuningsaanbod aan professionals is divers en kan worden aangepast aan de wensen van de betreffende organisatie.

  • Masterclass samenspel formele & informele zorg
  • Training identificatie van de mantelzorger
  • Masterclass jonge mantelzorgondersteuning
  • Trajecten op maat
  • Conceptlicenties