Stagiaires

Binnen het praktijkbureau van SIZ Twente zijn verschillende mogelijkheden om stage te lopen. Afhankelijk van je stageopdracht en uren kun je binnen verschillende afdelingen en projecten aan de slag.

Waarom stage bij SIZ Twente?
De zorg in Nederland verandert in een rap tempo. Waar vroeger nog ruimschoots professionele zorgverlening werd ingezet, wordt er nu en in de toekomst meer een beroep gedaan op ondersteuning aan en van mantelzorgers en vrijwilligers. Organisaties en professionals worden geacht goede mantelzorgondersteuning te kunnen bieden, en dat leer je bij ons! Afhankelijk van je opleidingsniveau en leerjaar ontwikkel jij een professionele visie op informele zorg en kun je worden ingezet als maatje, activiteitenbegeleider, projectondersteuner of onderzoeker.

Vanuit ons praktijkbureau volg je een training en worden er maandelijks intervisie bijeenkomsten georganiseerd en wordt samen met jou bekeken hoe jij aan je leerdoelen kunt werken. Onze kracht ligt in het maken van de juiste match tussen mensen die ondersteuning nodig hebben en mensen die ondersteuning kunnen bieden. Het afgelopen schooljaar hebben ruim dertig stagiaires een stageplek op maat gevonden bij SIZ Twente.

Afhankelijk van je ervaring, studie en leerjaar kun je bij ons aan de slag met de volgende functies:

  • Consulent jonge mantelzorgers (HBO derdejaars)
  • Ervaringsmaatje voor jonge mantelzorgers (eerste en tweede jaars HBO + niveau 4 MBO)
  • Projectondersteuner praktijkbureau (HBO derdejaars)
  • Activiteitenbegeleider (eerste en tweedejaars)
  • Onderzoeker (vierdejaars HBO & Universiteit)